ลูกค้าองค์กรเอกชน: โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้อัดแปรรูป ในเครือ Metro Ply (ปราจีนบุรี)

หน่วยงาน: โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้อัดแปรรูป ในเครือ Metro Ply (ปราจีนบุรี)
งานทำเสาเข็มเพื่อใช้รองรับฐานรากของแท่นเครื่องจักรคัดไม้อัด (Grading Line) พื้นที่งาน 30 ตารางเมตร
 ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 8 ต้น