ลูกค้าองค์กรเอกชน: เมืองทองธานี (Minor Outlet) Phase2

หน่วยงาน: เมืองทองธานี (Minor Outlet) Phase2
งานทำเสาเข็มรองรับทางเชื่อมระหว่าง Minor Outlet และ ทางเดินไปโถงจัดแสดง(Impact Exhibition Hall)
 ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 26 เซ็นติเมตร (I-0.26×0.26) จำนวน 6 ต้น