บริการของเรา

เข็มเจาะระบบแห้ง ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 35cm, 40cm, 50cm และ 60cm

คำนวณโครงสร้างสำหรับเข็มเจาะ และเสาเข็มตอกไมโครไพล์ โดยทีมวิศวกรโยธาพระจอมเกล้าฯ

เสาเข็มตอก ไอ ไมโครไพล์ สำหรับงานก่อสร้างต่อเติมพื้นที่แคบ ขนาด I-18(18x18cm), I-22(22x22cm), I-26(26x26cm)

ออกแบบส่วนต่อเติม หรือก่อสร้างอาคารใหม่ โดยทีมสถาปนิก พร้อมยื่นขอใบอนนุญาตก่อสร้างให้ลูกค้า