ผลการทดสอบ Dynamic Load Test เสาเข็ม ไอ26 (ตอก Blow Count)

สามารถรับน้ำหนัก Ultimate Dynamic Load(น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) ได้ถึง 80 ตันต่อต้น

** Safety Dynamic Load(น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย) = 40 ตันต่อต้น

 

( อ่านผลทดสอบฉบับเต็ม คลิก  >>  ผลทดสอบDLT_I-0.26×0.26  )