ลูกค้าหมู่บ้าน: โครงการต่อเติมบ้านพักอาศัย (หมู่บ้าน แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์)

หน่วยงาน: โครงการต่อเติมบ้านพักอาศัย (หมู่บ้าน แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์)
งานต่อเติมรอบตัวบ้าน(ห้องครัว, ห้องทำงาน, สวนหย่อม และโรงรถ) พื้นที่โดยรวม 45 ตารางเมตร
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 16 ต้น