ลูกค้าหมู่บ้าน: โครงการต่อเติมบ้านพักอาศัย (หมู่บ้าน เดอะ แกรนด์ พระราม2)

หน่วยงาน: โครงการต่อเติมบ้านพักอาศัย (หมู่บ้าน เดอะ แกรนด์ พระราม2)

งานก่อสร้างพื้นถนนรอบบ้าน และต่อเติมห้องครัว 1 ชั้น พื้นที่โดยรวม 170 ตารางเมตร
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 18 เซ็นติเมตร (I-0.18×0.18) จำนวน 37 ต้น