ลูกค้าองค์กรเอกชน: บริษัท ไทย ฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

หน่วยงาน: ฐานลิฟต์ โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ บริษัท ไทย ฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

งานทำเสาเข็มเพื่อใช้รองรับฐานรากลิฟต์ โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ บริษัท ไทย ฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พื้นที่งาน 30 ตารางเมตร
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 18 เซ็นติเมตร (I-0.18×0.18) จำนวน 6 ต้น