ลูกค้าองค์กรเอกชน: เมืองทองธานี (Minor Outlet) Phase1

หน่วยงาน: ก่อสร้างส่วนต่อขยายจากอาคาร Minor Outlet (ใช้ตอกเพื่อช่วยเข็มตอกใหญ่ในที่แคบเข้าไม่ถึง)
แปลงโครงการ ถนนป๊อบปุล่า3 เมืองทองธานี
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 10 ต้น