ลูกค้าองค์กรเอกชน: เมืองทองธานี (ศูนย์การค้า Cosmo Bazaar) Phase2

หน่วยงาน: เมืองทองธานี (ศูนย์การค้า Cosmo Bazaar) Phase2
งานทำเสาเข็มรองรับทางเชื่อมระหว่าง Cosmo Bazaar เชื่อมกับ Minor Outlet และทางเดินไปโถงจัดแสดง(Impact Exhibition Hall)
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 26 เซ็นติเมตร (I-0.26×0.26) จำนวน 6 ต้น