ลูกค้าหมู่บ้าน: โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (หมู่บ้าน นันทวัน ศรีนครินทร์)

หน่วยงาน: โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (นันทวัน ศรีนครินทร์)
สร้างบนที่ดิน 2C11 พื้นที่ 500 ตารางวา ( 1-1-0 ไร่ ) หมู่บ้านนันทวัน ศรีนครินทร์ งานเสาเข็มสำหรับ
การก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และโรงจอดรถในที่ดิน รวมพื้นที่งานก่อสร้างประมาณ 200 ตารางวา
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 27 ต้น และ ชนิดไอ ขนาด 26 เซ็นติเมตร (I-0.26×0.26): จำนวน 31 ต้น