ลูกค้าทาวน์โฮม: โครงการต่อเติมทาวน์โฮม (หมู่บ้าน Nirvana พระราม9)

หน่วยงาน: โครงการต่อเติมทาวน์โฮม (หมู่บ้าน Nirvana พระราม9)
งานต่อเติมห้องครัวหลังบ้านทาวน์โฮม พื้นที่โดยรวม 10 ตารางเมตร

ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 4 ต้น