ลูกค้าองค์กรเอกชน: บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด (ภายใต้ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด)

หน่วยงาน: บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ (ในเครือ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด)
งานทำเสาเข็มศูนย์รักษาความปลอดภัย หลังคาลานจอดรถกลางแจ้ง และลานอเนกประสงค์ ประจำอาคารวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร พื้นที่งาน 60 ตารางเมตร
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 12 ต้น