ลูกค้าหมู่บ้าน: โครงการต่อเติมบ้านพักอาศัย (หมู่บ้าน ทิพวัลย์2 เทพารักษ์: บ้านคุณ บิ๊กจ๊ะ ช่อง3 สาธิต กรีกุล)

หน่วยงาน: โครงการต่อเติมบ้านพักอาศัย (หมู่บ้าน ทิพวัลย์2 เทพารักษ์: บ้านคุณ บิ๊กจ๊ะ ช่อง3 สาธิต กรีกุล)
งานทำสระว่ายน้ำ, ส่วนห้องนั่งเล่น และห้องนอน พื้นที่ 56 ตารางเมตร(7.5เมตร x 5เมตร)
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 9 ต้น