ผลงานของเรา

ผลงานบางส่วน จากลูกค้าคนสำคัญที่ให้ความไว้วางใจ NP Micropile

ลูกค้าหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ และเอกชน

แฟ้มผลงานบางส่วน (Portfolio)