ลูกค้าอาคารพาณิชย์: โครงการต่อเติมบ้านพักอาศัย ประเภทอาคารพาณิชย์ตึกแถว (ซอย วรรัตน์)

หน่วยงาน: โครงการต่อเติมบ้านพักอาศัย ประเภทอาคารพาณิชย์ตึกแถว (ซอย วรรัตน์)
งานทำเสาเข็มเพื่อใช้รองรับทดแทนฐานรากเดิม ในส่วนพื้นที่หลังบ้านของอาคารพาณิชย์ 2 หลัง พื้นที่งาน 50 ตารางเมตร(2.5 เมตร x 10 เมตร จำนวน 2 ชั้น)
ใช้เสาเข็ม ไมโครไพล์ ชนิดไอ ขนาด 22 เซ็นติเมตร (I-0.22×0.22) จำนวน 11 ต้น